Sijainti

Gardenia on suunniteltu Eläintarhan alueelle jo olemassa olevien ja kehittyvien joukkoliikenteen linjojen risteyskohtiin. Tapahtuma-areenan oheispalvelujen, ympärillä olevien työpaikkojen ja osin myös tapahtumien pysäköintitarpeet tulee kuitenkin huomioida suunnittelussa. Valmistuttuaan Garden lisäisi alueen parkkitilaa, josta hyötyvät Gardenissa vierailevien lisäksi myös Olympiastadionin ja jalkapallostadionin asiakkaat sekä alueen asukkaat. Yksityisautoilun tuottamat haitat eivät nouse nykyisestä tasosta Gardenin sijainnin ja Helsingin erittäin hyvän ja toimivan joukkoliikenneverkoston ansiosta.

Kallio­rakentaminen

Gardenin tapahtuma-areenaa suunnitellaan rakennettavaksi lähes kokonaan maan alle. Tilaa vaativia toimintoja ja tärkeitä palveluja voidaan sijoittaa maan alle, jolloin keskusta tiivistyy ja maanpäällisen ympäristön laatu lisääntyy.

Kalliorakentaminen lisää rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi. Jääurheilukäyttöön soveltuva tapahtuma-areena on energiatehokkuuden kannalta haastava rakennus, mutta kallion sisään louhittuna sen energiankulutus on noin puolet maanpäälliseen rakennukseen verrattuna.

Nykytekniikan ansiosta louhinnasta aiheutuu merkittävästi vähemmän haittaa lähiympäristölle kuin aiemmin. Suuria louhintaurakoita on pystytty suorittamaan aivan Helsingin ydinkeskustassakin, esimerkiksi Kampin kauppakeskuksen rakennustyömaalla.

Energiatehokkuus

Gardenissa energiahukka pyritään nykyaikaisen teknologian avulla pitämään mahdollisimman pienenä. Lämmön talteenotto liittyy oleellisesti Gardeniin sijoittuvien tilojen energiatehokkuuteen. Esimerkiksi areenan jäädytyskoneiston tuottaman lauhdelämmön lämpöenergia otetaan talteen ja se on ohjattavissa Gardenin muiden tilojen lämmitykseen ja kaukolämpöverkostoon. Talteen otetaan lämpöenergia myös hotellien ja muiden rakennusten käyttövedestä sekä autojen parkkihallissa synnyttämistä pakokaasuista.

Sertifikaatit

Garden tavoittelee kahta merkittävää ympäristösertifikaattia, jotka tunnetaan lyhenteillä LEED ja BREEAM. Ne mittaavat kiinteistöhankkeen ekologisuutta rakentamisen aikana ja sen valmistumisen jälkeen.

LEED on U.S. Green Building Councilin määrittelemä standardi, jonka mukaan rakennushankkeiden ekologisuutta arvioidaan. Perustietoa LEED-sertifikaatista ja sen tavoitteista löydät täältä ja USGBC:n kotisivuilta.

BREEAM on brittiläisen Building Research Establishmentin luoma vuodesta 1990 lähtien käytössä ollut kestävän kehityksen standardi rakennushankkeille. Lisätietoa BREEAM-sertifikaatista löydät täältä ja BRE:n kotisivuilta.