Vaikutukset

Gardenin taustayhtiö ostaa tai vuokraa Töölössä sijaitsevan tontin Helsingin kaupungilta. Gardenin tilojen rakennusoikeudesta Helsingin kaupunki saa normaalitaksan mukaisen korvauksen.

Hankkeen taloudelliset vaikutukset yhteiskunnalle

Työpaikat rakennusaikana

3 500 henkilötyövuotta

Työpaikat toiminnan aikana

1000 työpaikkaa

Verotulot rakennusaikana, kaupunki

21 miljoonaa euroa

Verotulot rakennusaikana, valtio

13 miljoonaa euroa

Verotulot toiminnan aikana, kaupunki

9 miljoonaa euroa vuodessa

Verotulot toiminnan aikana, valtio

44 miljoonaa euroa vuodessa